ონლაინ სესხები

ონლაინ სესხი არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის რომ დაიკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნილებები სწრაფად და მარტივად.

ნუ დაკარგავ დროს სხვადასხვა საიტებზე ინფორმაციის მოძიებით. ჩვენ შევაჯამეთ საქართველოს საუკეთესო სწრაფი სესხები 1 გვერდზე. გამოიყენე ეს საიტი იმისთვის რომ ამოარჩიო შენთვის საუკეთესო სწრაფი სესხი.

კომპანია ასაკი პირველი სესხი უფასოა მაქსიმალური თანხა პროცენტი სესხის აღების დრო სამუშაო საათები აიღე სესხი
online sesxebi netcredit 20 წლის 250 ლარი 650 ლარი 8-19% 15 წუთიდან
1 საათამდე
8:00 - 22:00
online sesxebi emmascredit 20 წლის 100 ლარი 300 ლარი 30% 30 წუთიდან
1 საათამდე
8:00 - 22:00
online sesxebi crediton 21 წლის - 1000 ლარი 21% 30 წუთიდან
1 საათამდე
8:00 - 22:00
online sesxebi crediton 21 წლის - 1000 ლარი 22% 30 წუთიდან
1 საათამდე
8:00 - 22:00
online sesxebi mogo 18 წლის - მანქანის საბაზრო
ღირებულების
90%-მდე
6-30% 15 წუთიდან
1 საათამდე
8:00 - 22:00Netcredit

მეტი ინფორმაცია
აიღე სესხი

Netcredit (ნეთ კრედიტი) არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რომელიც თავის მომხმარებლებს სთავაზობს სწრაფ ონლაინ სესხებს. განაცხადის შევსება შესაძლებელია სახლიდან გაუსვლელად ინტერნეტის საშუალებით, ხოლო დადებითი პასუხის შემთხვევაში თანხა აისახება თქვენს ანგარიშზე 15 წუთში.

ნეთ კრედიტი პირველ სესხს 250 ლარამდე გასცემს უფასოდ, ხოლო ყოველ შემდეგ სესხზე საპროცენტო განაკვეთი გენერირდება არჩეული თანხისა და ვადის მიხედვით.

კრედიტის ოდენობა შესაძლებელია იყოს 50დან 650 ლარამდე ხოლო ვადა 1დან 30 დღემდე. ასევე შესაძლებელია სესხის გადავადება 14 ან 30 დღით მინიმუმ 7.50 და 12 ლარად.

სესხით სარგებლობა შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც არის 20 წლის და არ აღემატება საპენსიო ასაკის ზღვარს.

სამუშაო საათები:
ორშაბათი-პარასკევი: 09:00-20:00
შაბათი: 09:00-14:00


Vivus


Emmascredit

მეტი ინფორმაცია
აიღე სესხი

ემას კრედიტი (Emmascredit.ge) გთავაზობთ მოსახერხებელ და უსაფრთხო ონლაინ სესხს 50 ლარიდან 300 ლარამდე, 1დან 30 დღის ვადით, თანხის ანგარიშზე სწრაფი დარიცხვით, მაქსიმუმ 30 წუთში. საკომისიო დამოკიდებულია არჩეული სესხის ოდენობასა და ვადაზე.

იმისათვის რომ ისარგებლოთ ემას კრედიტით უნდა იყოთ საქართველოს მოქალაქე, მინიმუმ 20 წლის, ფლობდეთ საბანკო ანგარიშზე მიბმულ აქტიურ პლასტიკურ ბართს რომელზეც არის მინიმუმ 2 ლარი და გამოიყენება ინტერნეტ შესყიდვებისთვის. თუ განაცხადს შეასვსებთ სამუშაო საათებში, თანხა დაირიცხება იმავე დღეს 30 წუთის განმავლობაში, ხოლო არასამუშაო საათებში შევსებისას, მომდევნო სამუშაო დღის 10:00 საათის შემდეგ.

სესხის წინასწარი დაფარვის შემთხვევაში მხოლოდ იმდენი დღის დაიცხულ პროცენტს იხდით, რამდენითაც ისარგებლეთ. ხოლო კრედიტის გადავადებისას იხდით მომსახურების საფასურს 10 ლარს, პირველი გადავადება შესაძლებელია მაქსიმუმ 30 დღით, მეორე 20-ით ხოლო ყველა დანარჩენი 10-ით.

სამუშაო საათები:
ორშაბათი-პარასკევი: 10:00-19:00
შაბათი: 11:00-14:00


Crediton

მეტი ინფორმაცია
აიღე სესხი

კრედიტონი (crediton.ge) გთავაზობთ სწრაფ სესხებს მარტივად და სახლიდან გაუსვლელად. განაცხადის შევსება შესაძლებელია ინტერნეტის საშუალებით და ასევე სატელეფონო ზარის მეშვეობით. აქ შესაძლებელია კრედიტის მიღება 50 ლარიდან 1000 ლარამდე 5დან 30 დღის ვადით. პირველი სესხის ლიმიტი განისაზღრება 300 ლარით ხოლო განმეორებითი სესხის შემთხვევაში შესაძლებელია თანხის ზრდა. საკომისიო დამოკიდებულია აღებული კრედიტის ოდენობასა და ვადაზე.

სესხი ხელმისაწვდომია საქართველოს მოქალაქეებისთვის 21-დან 65 წლამდე ხელფასის ცნობის, უძრავი ქონების გირაოსა და თავმდები პირის გარეშე. ასევე შესაძლებელია სესხის გადახდის ვადის გაგრძელება 5-დან 30 დღემდე.

სამუშაო საათები:
ორშაბათი-პარასკევი: 10:00-19:00
შაბათი: 11:00-16:00


Netcredit

მეტი ინფორმაცია
აიღე სესხი

Netcredit (net k'redit'i) aris mik'rosapinanso organizatsia romelits tavis momkhmareblebs stavazobs sts'rap onlain seskhebs. ganatskhadis shevseba shesadzlebelia sakhlidan gausvlelad int'ernet'is sashualebit, kholo dadebiti p'asukhis shemtkhvevashi tankha aisakheba tkvens angarishze 15 ts'utshi.

Net k'redit'i p'irvel seskhs 250 laramde gastsems upasod, kholo qovel shemdeg seskhze sap'rotsent'o ganak'veti generirdeba archeuli tankhisa da vadis mikhedvit.

k'redit'is odenoba shesadzlebelia iqos 50dan 650 laramde kholo vada 1dan 30 dghemde. aseve shesadzlebelia seskhis gadavadeba 14 an 30 dghit minimum 7.50 da 12 larad.

seskhit sargebloba sheudzlia sakartvelos nebismier mokalakes, romelits aris 20 ts'lis da ar aghemat'eba sap'ensio asak'is zghvars.

Samushao saatebi:
Orshabati-p'arask'evi: 09:00-20:00
Shabati: 09:00-14:00


Vivus

მეტი ინფორმაცია
აიღე სესხი

mik'rosapinanso organizatsia Vivus.ge gtavazobt sts'rap int'ernet' seskhebs. tkven shegidzliat sheavsot onlain ganatskhadi sakhlidan gausvlelad, airchiot sasurveli tankha da vada kholo seskhis damt'k'itsebis shemtkhvevashi igi aisakheba tkvens angarishze 15 ts'utshi.

vivusi gtavazobt k'redit'ebs 50dan 650 laramde, kholo p'irveli seskhi 250 laramde up'rotsent'oa. shemdegi ganatskhadis shevsebisas p'rograma avt'omat'urad agenerirebs sak'omisios da gadakhdis tarighs tankhis odenobisa da vadis mikhedvit. vivusi gtavazobt 7, 14, da 30 dghian seskhis gadavadebis serviss shesabamisad 7, 10 da 16 laris odenobit.

seskhis agheba sheudzlia sakartvelos qvela im mokalakes romelits aris 20-dan 65 ts'lamde, ar gaachnia akt'iuri sak'redit'o davalianeba da akvs bank'is angarishi.

Samushao saatebi:
Orshabati-p'arask'evi: 09:00-20:00
Shabati: 09:00-14:00


Emmascredit

მეტი ინფორმაცია
აიღე სესხი

emas k'redit'i (Emmascredit.ge) gtavazobt mosakherkhebel da usaprtkho onlain seskhs 50 laridan 300 laramde, 1dan 30 dghis vadit, tankhis angarishze sts'rapi daritskhvit, maksimum 30 ts'utshi. sak'omisio damok'idebulia archeuli seskhis odenobasa da vadaze.

imisatvis rom isargeblot emas k'redit'it unda iqot sakartvelos mokalake, minimum 20 ts'lis, plobdet sabank'o angarishze mibmul akt'iur p'last'ik'ur barts romelzets aris minimum 2 lari da gamoiqeneba int'ernet' shesqidvebistvis. tu ganatskhads sheasvsebt samushao saatebshi, tankha dairitskheba imave dghes 30 ts'utis ganmavlobashi, kholo arasamushao saatebshi shevsebisas, momdevno samushao dghis 10:00 saatis shemdeg.

seskhis ts'inasts'ari daparvis shemtkhvevashi mkholod imdeni dghis daitskhul p'rotsent's ikhdit, ramdenitats isargeblet. kholo k'redit'is gadavadebisas ikhdit momsakhurebis sapasurs 10 lars, p'irveli gadavadeba shesadzlebelia maksimum 30 dghit, meore 20-it kholo qvela danarcheni 10-it.

Samushao saatebi:
Orshabati-p'arask'evi: 10:00-19:00
Shabati: 11:00-14:00


Crediton

მეტი ინფორმაცია
აიღე სესხი

k'redit'oni (crediton.ge) gtavazobt sts'rap seskhebs mart'ivad da sakhlidan gausvlelad. ganatskhadis shevseba shesadzlebelia int'ernet'is sashualebit da aseve sat'elepono zaris meshveobit. ak shesadzlebelia k'redit'is migheba 50 laridan 1000 laramde 5dan 30 dghis vadit. p'irveli seskhis limit'i ganisazghreba 300 larit kholo ganmeorebiti seskhis shemtkhvevashi shesadzlebelia tankhis zrda. sak'omisio damok'idebulia aghebuli k'redit'is odenobasa da vadaze.

seskhi khelmisats'vdomia sakartvelos mokalakeebistvis 21-dan 65 ts'lamde khelpasis tsnobis, udzravi konebis giraosa da tavmdebi p'iris gareshe. aseve shesadzlebelia seskhis gadakhdis vadis gagrdzeleba 5-dan 30 dghemde.

Samushao saatebi:
Orshabati-p'arask'evi: 10:00-19:00
Shabati: 11:00-16:00